CONTACT CENTER TEL: (+66) 02-894-3371, (+66) 034-458-111
ขาย เช่า รถฟอร์คลิฟท์มือสอง อะไหล่รถฟอร์คลิฟท์
คุณภาพดี นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและยุโรป
Sell and Rent Used Forklift Truck, Forklift Parts
good quality Imported from Japan and Europe.
back to homepage >> เช่ารถฟอร์คลิฟท์
Home
Used Forklift Trucks
Rental Forklift
Used Parts
Contact Us
Online Sales
ต้องการเช่า/ติดต่อสอบถาม รถฟอร์คลิฟท์ (Rent Forklifts)
แชร์ส่งต่อให้เพื่อน : 
ข้อมูลส่วนตัว
*คำนำหน้า
*ชื่อ
*นามสกุล
*อีเมล
*เบอร์มือถือ
*ชื่อบริษัท
*ตำแหน่งงาน
*เบอร์โทรบริษัท
*เบอร์แฟกซ์
*ที่อยู่บริษัท
*ทำธุระกิจเกี่ยวกับ
ยี่ห้อหรือประเภทรถ
ประเภท / Type:
เชื้อเพลิง / Fuel:
ระบบขับเคลื่อน / Transmission:
กำลังรถยก / Capacity:
ยกสูง / Lift Height:
เสา / Mast:
อุปกรณ์พิเศษ1 / Attachment1:
อุปกรณ์พิเศษ2 / Attachment2:
การใช้งานรถ
ลักษณะพื้นที่เช่าใช้งาน: พื้นที่ใช้งานปกติทั่วไป
ห้องเย็น
โรงหลอม
โรงงานกระเบื้อง / ปูนซีเมนต์ / โรงผสมปูนซีเมนต์
โรงแก้ว / ผลิตภัณฑ์แก้ว
โรงงานปุ๋ย
อื่นๆ
*จำนวนกะใช้งานต่อวัน: กะต่อวัน
*เริ่มเช่าตั้งแต่วันที่:
*ระยะเวลาการเช่า:
วัน
เดือน
ปี
จำหน่ายสินค้าออนไลน์
Copyright © www.forkliftmart.com Thailand Limited.